Proizvodnja metli u Selenči je zasnovana na 30 godišnjem iskustvu i tradiciji. Uspešno poslovanje proizvođača metli iz Selenče se zasniva na poštovanju rokova isporuke, radu sa kvalitetnim sirovinama, kvalitetu proizvoda i disciplinovanom radu u svim segmentima.
Godišnje proizvedemo od 600.000 do 800.000 metli. Veći deo proizvodnog programa (95%) izvozimo u Italiju, Švajcarsku, Austriju, Francusku i Nemačku. U svom proizvodnom programu izrađujemo sve vrste metli i sve vrste držalja, bavimo se preradom sirka i sirkove slame.
 
(c) aleksikompani.rs